Thông báo: các kênh truyền thông chính thông, số điện thoại các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

11/06/2024 11:13 AM


Thời gian vừa qua, có một số tổ chức, cá nhân mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) có mục đích xấu nhắm vào doanh nghiệp, người lao động và người dân.

Để doanh nghiệp, người lao động và người dân hiểu rõ hơn về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN); các quy trình thủ tục hành chính, các kênh tư vấn, hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp, người lao động, người dân… BHXH tỉnh Lâm Đồng xin thông báo các kênh cung cấp thông tin chính thức về chính sách, pháp luật và tư vấn hỗ trợ người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN, BHTNNN-BNN của BHXH tỉnh Lâm Đồng bao gồm:

1. Cổng Thông tin điện tử của BHXH Lâm Đồng tại địa chỉ: https://lamdong.baohiemxahoi.gov.vn/

2. Trang Fanpage của BHXH tỉnh Lâm Đồng (đã được cấp tích xanh của Facebook) tại địa chỉ: https://www.facebook.com/bhxhlamdong/

3. Zalo Official Account: Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Lâm Đồng (đã được ứng dụng Zalo phê duyệt).

4. Số điện thoại các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thành phố:

4.1. Các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh:

- Phòng Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ: 02633.545.568

- Phòng Quản lý Thu – Sổ thẻ: 02633.828.391 – 02633.540.274

- Phòng Giám định BHYT: 02633.832.632 – 02633.816.515

- Phòng Thanh tra – Kiểm tra: 02633.545.228 – 02633.832.499

- Phòng Truyền thông: 02633.548.998

- Phòng Chế độ BHXH: 02633.828.392 – 02633.541.529

- Phòng Kế hoạch Tài chính: 02633.828.390 – 02633.540.812

- Phòng Tổ chức Cán bộ: 02633.541.559

4.2. BHXH các huyện, thành phố:

- BHXH huyện Lạc Dương: 02633.839.998

- BHXH huyện Lâm Hà: 02633.850.163

- BHXH huyện Đức Trọng: 02633.645.969

- BHXH huyện Đơn Dương: 02633.621.787

- BHXH huyện Di Linh: 02633.870.736

- BHXH huyện Bảo Lâm: 02633.877.088

- BHXH thành phố Bảo Lộc: 02633.863.029

- BHXH huyện Đạ Huoai: 02633.874.035

- BHXH huyện Đạ Tẻh: 02633.883.883

- BHXH huyện Cát Tiên: 02633.890.124

- BHXH huyện Đam Rông: 02633.698.191

Khi cần hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các vấn đề liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; các chế độ: hưu trí, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tử tuất, BHXH một lần,… đề nghị các đơn vị liên hệ với các kênh truyền thông trên./.

PT