Số / Ký hiệu:
Trích yếu: LỊCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ CHẾ ĐỘ BHXH
Loại văn bản:
Văn bản của BHXH tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
01/01/2020
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản:
: LỊCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ CHẾ ĐỘ BHXH
Nội dung trong tệp đính kèm