Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (269)
Trích yếu: Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng
Ngày ban hành:
04/07/2024
Ngày có hiệu lực:
04/07/2024
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 04/07/2024
Trích yếu: V/v thu BHXH, BHYT, BHTN, BHNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng.
Ngày ban hành:
05/07/2024
Ngày có hiệu lực:
05/07/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thanh tra chuyên ngành đột xuất đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty TNHH Hoàng Nguyên Garden.
Ngày ban hành:
05/07/2024
Ngày có hiệu lực:
05/07/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty TNHH Linh Anh Nguyễn.
Ngày ban hành:
05/07/2024
Ngày có hiệu lực:
05/07/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty TNHH Khiai thác Xây dựng Lộc Đại Phát.
Ngày ban hành:
05/07/2024
Ngày có hiệu lực:
05/07/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Doanh nghiệp tư nhân Chế biến Chè Vĩnh Thạnh.
Ngày ban hành:
04/07/2024
Ngày có hiệu lực:
04/07/2024
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 19/07/2024
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH Bá Trường.
Ngày ban hành:
04/07/2024
Ngày có hiệu lực:
04/07/2024
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 19/07/2024
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành đột xuất đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH Phước Thiên Minh.
Ngày ban hành:
04/07/2024
Ngày có hiệu lực:
04/07/2024
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 19/07/2024