Địa chỉ liên hệ

14/10/2020 04:35 PM


BHXH TỈNH LÂM ĐỒNG

• Địa chỉ: Số 19 Tôn Thất Tùng, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại:     (0263) 3545568.

BHXH THÀNH PHỐ BẢO LỘC

• Địa chỉ: Đường Huỳnh Thúc Kháng, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại:     (0263) 3862796.

BHXH HUYỆN LẠC DƯƠNG

• Địa chỉ: Số 38 Bidoup, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại:     (0263) 3839998.

BHXH HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

• Địa chỉ: Số 270 đường 2 tháng 4, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại:     (0263) 3621787.

BHXH HUYỆN ĐỨC TRỌNG

• Địa chỉ: Lô 90, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại:     (0263) 3645969.

BHXH HUYỆN LÂM HÀ

• Địa chỉ: Số 531 Hùng Vương, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại:     (0263) 3850163.

BHXH HUYỆN DI LINH

• Địa chỉ: Số 713 Hùng Vương, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại:     (0263) 3870736.

BHXH HUYỆN BẢO LÂM

• Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại:     (0263) 3877088.

BHXH HUYỆN ĐẠ HUOAI

• Địa chỉ: Số 09 Nguyễn Thái Học, tổ dân phố 3, thị trấn Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại:     (0263) 3874035.

BHXH HUYỆN ĐẠ TẺH

• Địa chỉ: Tổ dân phố 5B, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại:     (0263) 3883883.

BHXH HUYỆN CÁT TIÊN

• Địa chỉ: Tổ dân phố 13, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại:     (0263) 3884189.

BHXH HUYỆN ĐAM RÔNG

• Địa chỉ: Thôn 1, xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại:     (0263) 3698191.

 

 

 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN