10/04/2024 10:23 AM

Chế độ thai sản là một trong những quyền lợi mà người tham gia BHXH bắt buộc được hưởng (bao gồm cả lao động nam và nữ) trong quá trình thai sản từ khi khám ...

05/04/2024 04:25 PM

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi ...

04/04/2024 11:18 AM

Trong thời buổi kinh tế khó khăn, bảo hiểm thất nghiệp được xem là phao cứu sinh giải quyết không ít khó khăn cho người lao động. Là chế độ bù đắp một phần thu ...

27/03/2024 03:35 PM

Khi sử dụng tài khoản mức 2 ứng dụng VNeID để thay thế thẻ BHYT giấy khi đi khám chữa bệnh mà thông tin thời hạn sử dụng thẻ BHYT chưa được cập nhật, người ...

11/03/2024 02:43 PM

Từng đắn đo giữa rút BHXH một lần để có một khoản tiền để giải quyết khó khăn trước mắt nhưng nhiều công nhân đã chọn tiếp tục làm việc và tham BHXH để sau này ...

11/03/2024 02:36 PM

Vì nhiều lý do, công nhân chọn rút BHXH một lần khi đã đóng được trên 10 năm, tuy nhiên hành trình tìm việc của họ sau đó không hề thuận lợi

07/03/2024 02:39 PM

Báo cáo mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tại thời điểm cuối năm 2023, tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội của người lao động thuộc nhóm hành chính, ...

04/03/2024 02:31 PM

Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) đề xuất thêm gói bảo hiểm y tế bổ sung tự nguyện, do các cơ sở kinh doanh bảo hiểm thực hiện đối với các đối tượng đã tham ...

04/03/2024 02:23 PM

Điều kiện nghỉ hưu, tuổi nghỉ hưu và tiền lương hưu năm 2024 sẽ có sự thay đổi.

21/02/2024 07:39 AM

BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 333/BHXH-CSBH gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) hướng dẫn thực hiện giải quyết hưởng ...

Điều kiện hưởng chế độ thai sản năm 2024

Nhiều điểm mới, tăng quyền lợi người tham gia thụ hưởng chính sách Bảo hiểm y tế.

Những điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Hướng dẫn cập nhật thời hạn sử dụng thẻ BHYT trên VNeID

Kiên trì đóng BHXH để không sống phụ thuộc khi về già!

Nghỉ việc rút BHXH một lần, nhiều công nhân tiếc công việc mức lương trên 10 triệu đồng/tháng

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội ảnh hưởng đến lương hưu ra sao?

Đề xuất thêm gói bảo hiểm y tế bổ sung

Thay đổi điều kiện nghỉ hưu và tuổi nghỉ hưu trong năm 2024

Hướng dẫn giải quyết hưởng BHXH một lần