Số / Ký hiệu: Số 1925/BHXH-GĐBHYT
Trích yếu: DANH SÁCH NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU NGOẠI TỈNH NĂM 2021
Loại văn bản:
Biểu mẫu Giám định BHYT
Cơ quan ban hành:
Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
23/11/2020
Ngày có hiệu lực:
01/01/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản:
Số 1925/BHXH-GĐBHYT: DANH SÁCH NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU NGOẠI TỈNH NĂM 2021
Nội dung trong tệp đính kèm