Số / Ký hiệu: 1846/BHXH-VP
Trích yếu: DANH SÁCH CCVC LÀM VIỆC Sáng thứ 7 trong tháng 11/2023
Loại văn bản:
Văn bản của BHXH tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
31/10/2023
Ngày có hiệu lực:
31/10/2023
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 30/11/2023
Nội dung văn bản:
1846/BHXH-VP: DANH SÁCH CCVC LÀM VIỆC Sáng thứ 7 trong tháng 11/2023
Nội dung trong tệp đính kèm