Thông báo số điện thoại, địa chỉ của các cơ quan BHXH trực thuộc BHXH tỉnh Lâm Đồng

05/06/2024 04:29 PM


Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng trân trọng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị và người dân số điện thoại, địa chỉ của các cơ quan Bảo hiểm xã hội trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Trân trọng!

PT