Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt: Công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ

25/04/2024 09:28 AM


Sáng 24/4, Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số họp phiên lần thứ 8. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban chủ trì phiên họp.

Tại Phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số là khâu đột phá, một nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà sách nhiễu, giảm chi phí tuân thủ, chi phí đi lại… cho người dân và doanh nghiệp. Càng số hóa mạnh mẽ, như đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thì càng tăng cường công khai, minh bạch, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt: Công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ (Ảnh minh họa - nguồn internet)

Là cơ quan thuộc Chính phủ được giao thực hiện chính sách BHXH, BHYT với đối tượng phục vụ lớn, thời gian qua, BHXH Việt Nam luôn bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong đẩy mạnh công tác chi trả các chế độ BHXH qua phương thức không dùng tiền mặt nhằm công khai, minh bạch, phục vụ người thụ hưởng ngày càng tốt hơn.

Theo đó, cùng với việc triển khai đồng bộ các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số, trọng tâm là việc xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm, kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành khác, cung cấp dịch vụ công trực tuyến là tiền đề quan trọng để BHXH Việt Nam đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ, giảm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân khi giao dịch với cơ quan BHXH, góp phần xây dựng thành công Chính phủ số theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: “Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng”; Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu: “60% số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn đô thị được chi trả thông qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.”

Để thực hiện chỉ tiêu giao, BHXH Việt Nam đã nỗ lực thực hiện các giải pháp như Ban hành Kế hoạch số 1823/KH-BHXH ngày 09/6/2020 về việc “Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng từ năm 2020 đến năm 2025”.

Hằng năm, thực hiện giao chỉ tiêu vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, TCTN qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khu vực đô thị cho BHXH các tỉnh, thành phố, trong đó có đưa ra các giải pháp để BHXH các tỉnh thực hiện phát triển số người nhận các chế độ BHXH, TCTN qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Tham mưu với UBND các tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh, thành phố phối hợp, lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Chính phủ, của Ngành; tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền; phân tích, xác định nhóm người hưởng tiềm năng; phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn hướng dẫn người lao động khai báo thông tin tài khoản để nhận chế độ qua tài khoản cá nhân ngay từ khi lập hồ sơ đề nghị hưởng các chế độ BHXH, TCTN,…

Kết quả, toàn quốc có khoảng 64% số người hưởng nhận các chế độ BHXH, TCTN qua tài khoản các nhân tại khu vực đô thị, tăng khoảng 3% so với năm 2022, vượt chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó: người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đạt: 47%; Chế độ BHXH một lần đạt: 94%: Trợ cấp thất nghiệp đạt: 98%.

Việc chi trả các chế độ BHXH, TCTN qua tài khoản cá nhân đã và đang mang lại nhiều lợi ích, bảo đảm an toàn, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, được đông đảo người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHTN đón nhận. Với phương thức này, hàng tháng, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, Trợ cấp thất nghiệp không cần phải đến địa điểm tập trung để nhận tiền và ký danh sách chi trả./.

https://baohiemxahoi.gov.vn