Những hiệu quả rõ nét từ công tác dân vận

16/01/2024 09:37 AM


Cùng với việc bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định của Đảng về công tác dân vận thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện công tác dân vận đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia, hưởng ứng sâu rộng.

Công tác dân vận của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương

Xác định vai trò của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong năm 2023, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 134.404 cuộc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho trên 1 triệu lượt đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham dự. Bên cạnh đó, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tăng cường nắm bắt tình hình Nhân dân, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Duy trì việc tham gia tiếp công dân định kỳ tại Ban tiếp công dân theo quy định. Kịp thời tiếp nhận, xử lý đơn thư, thông tin, phản ánh của công dân; tham gia đối thoại, giải quyết những bức xúc của Nhân dân.

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh định kỳ tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các chức sắc tôn giáo tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức các lớp tập huấn về công tác dân tộc, tôn giáo cho chức sắc, người có uy tín. Liên đoàn Lao động tỉnh tham mưu diễn đàn lãnh đạo tỉnh đối thoại với doanh nghiệp, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp; đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân, viên chức, người lao động. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tham mưu tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Lâm Đồng năm 2023.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh cũng được Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trong năm, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã chủ trì 549 cuộc giám sát; phối hợp, tham gia 437 cuộc giám sát; tổ chức 125 hội nghị phản biện; tổ chức 405 cuộc tiếp xúc, đối thoại với trên 17.200 lượt người tham dự; tham gia góp ý 406 dự thảo các văn bản. Hoạt động giám sát, phản biện tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nội dung, phương thức giám sát, phản biện, góp ý tập trung vào những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và được dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Từ đó góp phần tăng cường quyền làm chủ, sự đồng thuận của Nhân dân trong xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đặc biệt, các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách, đoàn viên, hội viên và Nhân dân ngày càng được triển khai hiệu quả. Cụ thể, năm 2023, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận số tiền hơn 42 tỷ đồng. Cùng với nguồn quỹ năm 2022 đã phân bổ hơn 68,5 tỷ đồng; trong đó đã hỗ trợ xây dựng 384 căn nhà, sửa chữa 53 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn tỉnh với hơn 20,6 tỷ đồng. Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” của Hội Liên hiệp Phụ nữ đã nhận chăm sóc, đỡ đầu 171 em mồ côi; hỗ trợ, thăm hỏi gần 7.500 suất quà cho cán bộ, hội viên, phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 3,5 tỷ đồng.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã trao tặng 7.784 phần quà, 686 suất học bổng, 7.468 bộ quần áo, 105 chiếc xe đạp, 5 nhà Nhân ái, 8 tuyến đường thắp sáng đường quê, 10 sân chơi cho em, 9 mô hình sinh kế cho đoàn viên, thanh niên, người dân có hoàn cảnh khó khăn, 2 công trình nhà vệ sinh; khám, phát thuốc miễn phí cho 1.270 người dân... với tổng kinh phí hơn 12,2 tỷ đồng. Chương trình “Mái ấm công đoàn” hỗ trợ 15 căn nhà “Mái ấm công đoàn”, với tổng trị giá 720 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp xây dựng và bàn giao 15 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” với kinh phí trên 1,8 tỷ đồng. Các cấp Hội Nông dân hỗ trợ 22 căn “Nhà tình thương” với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng,... Các chương trình thiết thực được tổ chức đã chăm lo, vận động đoàn viên, hội viên nỗ lực vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh cũng tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động. Có thể kể đến như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng và nhân rộng Mô hình “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu”, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023 của MTTQ Việt Nam; Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của Liên đoàn Lao động tỉnh; Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” của Hội Nông dân tỉnh; các phong trào “Hành động cách mạng” và Chương trình “Đồng hành với thanh niên” của Đoàn Thanh niên; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” của Hội Phụ nữ; Phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh... tạo được sức lan tỏa, được đông đảo Nhân dân, đoàn viên, hội viên đồng tình hưởng ứng tham gia. 

Ghi nhận những kết quả trong hoạt động của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, tại Hội nghị giao ban quý IV Khối Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã có sự đóng góp quan trọng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Từ đó góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Báo Lâm Đồng