Lâm Đồng tập huấn truyền thông, chính sách Ban chỉ đạo thành phố Đà Lạt, Ban chỉ đạo cấp xã, phường năm 2024.

16/05/2024 02:05 PM


Sángngày 16/5, tại thành phố Đà Lạt, BHXH tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND TP Đà Lạt tổ chức Hội nghị truyền thông về chính sách BHXH, BHYT cho thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN cấp thành phố và Ban chỉ đạo cấp xã, phường tại TP Đà Lạt.

Ông Dương Văn Hào - Trưởng Ban quản lý Thu – Sổ, thẻ BHXH Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Dương Văn Hào - Trưởng Ban quản lý Thu – Sổ, thẻ BHXH Việt Nam; ông Nguyễn Hải Thanh –Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; bà Trần Thị Vũ Loan – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt; lãnh đạo BHXH tỉnh Lâm Đồng, Phòng truyền thông, Phòng Quản lý thu – Sổ thẻ thuộc BHXH tỉnh. Đặc biệt có 120 đại biểu thuộc Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN cấp thành phố; Ban chỉ đạo cấp xã, phường; Bí thư chi bộ tổ dân phố, thôn; Tổ trưởng tổ dân phố, thôn trên địa bàn TP Đà Lạt cùng tham dự hội nghị.  

Bà Trần Thị Vũ Loan – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt phát biểu tại hội nghị

Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam về việc nắm bắt tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT, BHTN và công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT cho đội ngũ trưởng thôn, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố… là thành viên Ban Chỉ đạo cấp xã, BHXH tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp tổ chức hội nghị truyền thông này cho Ban Chỉ đạo TP Đà Lạt và Ban Chỉ đạo của các xã, phường trên địa bàn TP Đà Lạt.  Mục đích tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, giúp cho thành viên Ban Chỉ đạo cấp xã, phường và Ban Chỉ đạo TP Đà Lạt hiểu rõ các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách BHXH, BHYT cũng như vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo các cấp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo cấp phường, xã và cấp thành phố trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng nhằm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2024.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Nội dung truyền thông về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng và trao đổi công tác phối hợp về chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn TP Đà Lạt trong thời qua. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông chính sách BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.  

Kết thúc hội nghị đại diện tổ dân phố tại các phường, xã trên địa phương ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT với Bưu điện tỉnh Lâm Đồng.

PT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN