Ra quân hưởng ứng tháng Bảo hiểm xã hội toàn dân.

13/05/2024 09:10 AM


Sáng ngày 12/5 tại thành phố Đà Lạt, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND thành phố Đà Lạt tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) tự đóng năm 2024.

Tại lễ phát động, bà Trần Thị Vũ Loan - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết mục đích hưởng ứng Tháng Vận động, triển khai BHXH toàn dân, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng, đẩy mạnh việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT tự đóng, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. Đồng thời, truyền thông, tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa nhân văn, nhân đạo của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng nhằm từng bước nâng cao nhận thức của Nhân dân trên địa bàn TP Đà Lạt.

 

                                               

Bà Trần Thị Vũ Loan - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Lạt phát động đợt ra quân tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tự đóng tại Đà Lạt

Đợt ra quân đảm bảo truyền tải được các thông điệp về BHXH, BHYT đa dạng, linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng để người dân dễ hiểu, dễ nhớ; trong đó nêu bật được về ý nghĩa, giá trị của việc hưởng lương hưu hàng tháng và được nhận thẻ BHYT miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Tập trung tuyên truyền, vận động đối với đối tượng người nông dân và người lao động trong khu vực phi chính thức, người lao động đã nghỉ việc không tham gia BHXH bắt buộc, người chưa tham gia BHYT. Yêu cầu công chức, viên chức, người lao động được phân công trực tiếp tham gia các đợt ra quân nghiên cứu kỹ chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, các tiện ích, tính năng và phương pháp cài đặt sử dụng ứng dụng VssID để phục vụ cho công tác tuyên truyền trực tiếp, vận động người dân.

Sau lễ phát động ra quân, công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH tại Đà Lạt phối hợp với cán bộ phường, xã; Tổ trưởng các tổ dân phố, nhân viên thu trực tiếp tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Ban quản lý Chợ Đà Lạt trực tiếp phối hợp với viên chức BHXH tỉnh tuyên truyền, vận động các tiểu thương tại Chợ Đà Lạt tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

Lực lượng ra quân

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP Đà Lạt bố trí xe loa tuyên truyền tại các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố để lan tỏa thông tin về lễ ra quân, chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để Nhân dân trên địa bàn TP Đà Lạt được biết và hưởng ứng tham gia.

UBND TP Đà Lạt giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng cho các xã, phường. Cụ thể trong đợt ra quân tháng 5 năm 2024 tại 16 phường, xã của thành phố sẽ vận động thêm 220 người tham gia BHXH tự nguyện và 220 người tham gia BHYT tự đóng. 

Đợt ra quân từ ngày 12/5 đến hết ngày 31/5.

 

PT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN