BHXH tỉnh Lâm Đồng Tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2024

02/02/2024 04:09 PM


Chiều ngày 02/02, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS) Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức (CCVC) năm 2024. Đồng chí Đậu Tú Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh và đồng chí Nguyễn Cảnh - Chủ tịch CĐCS, Trưởng phòng Quản lý Thu – Sổ Thẻ BHXH tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự hội nghị có đồng chí Kiều Công Minh - Phó Giám đốc BHXH tỉnh, lãnh đạo Văn phòng, các phòng nghiệp vụ, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban chấp hành Công đoàn bộ phận, Ban chấp hành các hội, đoàn thể trong đơn vị và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trong năm 2023.

                                            Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Đậu Tú Lan - Giám đốc BHXH tỉnh nêu rõ: năm 2023, kinh tế - xã hội trên địa bàn bàn tỉnh phát triển ổn định và có tăng trưởng, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên có nhiều khó khăn cùng rát nhiều thách thức và cơ hội; trong đó, nhiều vấn đề phát sinh đã tác động, ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ đó đã ảnh hưởng đến tổ chức thực hiện công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đặc biệt là công tác phát triển người tham gia và thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh. Năm 2024, là năm thứ 4 thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bối cảnh kinh tế xã hội của tỉnh nhà ngoài những thuận lợi thì khó khăn, thách thức rất lớn. Hội nghị CCVC là dịp để phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc tập hợp sức mạnh của tập thể, năng lực sáng tạo của viên chức, người lao động và của các tổ chức đoàn thể ngành BHXH tỉnh nhằm vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và những năm tiếp theo.

Kết thúc năm 2023, toàn tỉnh 1.256.667 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, trong đó: Số người tham gia BHXH bắt buộc: 97.241 người tăng 4.493 người so với năm 2022; Tham gia BHTN: 88.876 người tăng 4.670 người so với năm 2022; Tham gia BHXH tự nguyện với 15.936 người và tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn toàn tỉnh là 1.254.717 người, chiếm 93,29% dân số của tỉnh  (vượt 0,79% so với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh giao năm 2023).

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc hội nghị đã thông qua các Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Công chức, viên chức năm 2023; Tổng kết phong trào thi đua và giải pháp thực hiện năm 2023; Báo cáo công khai tài chính năm 2023; Giải trình và tiếp thu các ý kiến thuộc đóng góp của các tổ công đoàn trực thuộc….

                     Đồng chí Đậu Tú Lan – Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh – Chủ Tịch công đoàn cơ sở BHXH tỉnh đánh giá cao những kết quả mà đoàn viên CĐCS BHXH tỉnh đã đồng lòng và nỗ lực trong cả công việc chuyên môn và hưởng ứng các phong trào cho CĐCS BHXH tỉnh phát động.

          Đồng chí Nguyễn Cảnh – Chủ tịch công đoàn cơ sở BHXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2024. Hội nghị kêu gọi toàn thể CCVC toàn tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm, tinh thần đoàn kết nhất trí đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo; ra sức phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị đã đề ra.

  

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính BHXH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

                Giám đốc BHXH huyện Đức Trọng phát biểu tại hội nghị. 

                            Giám đốc BHXH huyện Cát Tiên phát biểu tại hội nghị.

                           Giám đốc BHXH huyện Đơn Dương phát biểu tại hội nghị.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, BHXH tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khen thưởng, biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích trong năm 2023 trong hoạt động chuyên môn và hoạt động Công đoàn.

PT