Số / Ký hiệu: 1697/QĐ-BHXH
Trích yếu: QĐ Sửa đổi, bổ sung một số điều về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế tại Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Loại văn bản:
Văn bản của BHXH Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
27/11/2023
Ngày có hiệu lực:
27/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản:
1697/QĐ-BHXH: QĐ Sửa đổi, bổ sung một số điều về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế tại Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Nội dung trong tệp đính kèm