Số / Ký hiệu: 1837/BHXH-GĐBHYT
Trích yếu: Về việc thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2024.
Loại văn bản:
Văn bản của BHXH tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
31/10/2023
Ngày có hiệu lực:
31/10/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản:
1837/BHXH-GĐBHYT: Về việc thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2024.
Nội dung trong tệp đính kèm