Hoạt động hệ thống Bảo hiểm xã hội BHXH Việt Nam và Cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc: Họp bàn về dự thảo thỏa thuận hành chính trong triển khai Hiệp định song phương về BHXH giữa hai nước

15/07/2023 09:51 AM


Chiều 14/7/2023, BHXH Việt Nam và Cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc đã họp bàn trực tuyến, thảo luận về dự thảo thỏa thuận hành chính trong triển khai Hiệp định song phương về BHXH giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

 

Tham dự buổi làm việc, tại điểm cầu BHXH Việt Nam có: Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc liên quan. Điểm cầu Hàn Quốc có: Đại diện Cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu BHXH Việt Nam

Phát biểu tại làm việc, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cho biết, hiện nay, Chính phủ và Bộ LĐ-TB&XH đã ủy quyền để BHXH Việt Nam thảo luận về thỏa thuận hành chính trong triển khai Hiệp định song phương về BHXH giữa 2 nước. Qua buổi làm việc hôm nay, những nội dung được thảo luận, thống nhất sẽ được BHXH Việt Nam tổng hợp, báo cáo với Bộ LĐ-TB&XH để tiến hành các thủ tục ký kết chính thức. BHXH Việt Nam mong muốn, 2 cơ quan sẽ thảo luận, thống nhất xong các nội dung của dự thảo Thỏa thuận hành chính trong tháng 7/2023 và đề nghị các ý kiến góp ý, thống nhất sẽ được thể hiện bằng các văn bản để đảm bảo chặt chẽ.

Chung mong muốn đẩy nhanh tiến trình triển khai, phát biểu tại buổi làm việc, đại diện cơ quan Cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc đánh giá, người lao động 2 nước đang rất chờ đợi Hiệp định được thực hiện để thuận lợi, đảm bảo về quyền lợi khi làm việc tại mỗi quốc gia.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo, đại diện 2 cơ quan đã thảo luận chi tiết các nội dung trong dự thảo thỏa thuận hành chính gồm: Cơ quan đầu mối, vấn đề chứng nhận đối tượng BHXH, chứng nhận thời gian đã đóng BHXH, giải quyết yêu cầu hưởng chế độ, chi trả chế độ, trợ giúp hành chính với người lao động, trao đổi số liệu thống kê, hiệu lực của thỏa thuận hành chính và nguyên tắc bổ sung…

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc

Ngày 14/12/2021, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Việt Nam Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Xã hội Hàn Quốc Kwon Deok Cheol đã ký Hiệp định song phương về BHXH giữa hai nước.

Ngày 24/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 60/NQ-CP phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân quốc về BHXH. Chính phủ giao Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan ký kết thỏa thuận hành chính và tổ chức triển khai hiệp định sau khi được Chính phủ phê duyệt.

Hiệp định được hai nước thống nhất gồm 5 phần với 24 điều khoản quy định về phạm vi áp dụng, quy định liên quan tới chế độ hưu trí và tử tuất theo luật BHXH năm 2014 của Việt Nam và luật Hưu trí quốc gia của Hàn Quốc; quy định nguyên tắc đối xử bình đẳng giữa công dân Việt Nam và công dân Hàn Quốc làm việc trên lãnh thổ nước kia như đối với công dân nước sở tại trong việc xác định các điều kiện đóng, hưởng, chi trả các chế độ BHXH./.

 

PV

https://baohiemxahoi.gov.vn