Sáng 29/5, Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

29/05/2024 10:55 AM


Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 29/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; và nhiều nội dung quan trọng khác. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.

Sáng 29/5, Quốc hội tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7

Điều hành phiên họp sáng 29/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, theo chương trình, Quốc hội dành 01 ngày thảo luận ở hội trường về 03 nội dung:

(1) Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.

(2) Kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023.

(3) Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, các nội dung nêu trên đã được Quốc hội thảo luận tại tổ với 163 lượt ý kiến phát biểu. Các ý kiến thảo luận đã được Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp gửi đến các đại biểu Quốc hội, các cơ quan liên quan để nghiên cứu và tiếp thu.

Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp.

Thời gian thảo luận tại hội trường về nội dung trên là 01 ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận vào các nội dung đã nêu trên trong Tờ trình của Chính phủ và các Báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội. Trong đó cần lưu ý các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, tỷ giá và các mặt hàng thiết yếu để ổn định đời sống Nhân dân và sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm; Các giải pháp cải thiện thị trường tiền tệ, trái phiếu, bất động sản, chứng khoán, khôi phục sản xuất kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp, tạo việc làm, giảm thất nghiệp, tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay; Về tăng năng suất lao động, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với nợ xấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế; Khắc phục những hạn chế trong phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, quản lý điều hành thu chi ngân sách nhà nước, đảm bảo cân đối ngân sách, an ninh tài chính ngân sách quốc gia; Khắc phục những hạn chế bất cập về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước được nêu trong các báo cáo của Chính phủ; báo cáo thẩm tra và ý kiến cử tri và Nhân dân phản ánh lên các đại biểu Quốc hội và Quốc hội.

Về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu cho ý kiến về kết quả đạt được, bất cập, hạn chế, nguyên nhân và các giải pháp để thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới và đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Đoàn Chủ tịch sẽ mời các bộ trưởng, trưởng ngành giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.

https://baohiemxahoi.gov.vn