BHXH các địa phương tập trung triển khai 5 nội dung quan trọng trong công tác thu, phát triển người tham gia

06/06/2024 04:28 PM


Sáng 6/6, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu BHXH Việt Nam có: Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; đại diện, lãnh đạo các Tổ chức dịch vụ thu: Bưu điện, PVI, Viettel. Điểm cầu BHXH các địa phương có: Lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố, các phòng liên quan và BHXH cấp huyện.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại Hội nghị

Tập trung đánh giá 5 nội dung

Phát biểu mở đầu Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cho biết, 5 tháng năm 2024 đã trôi qua, 7 tháng thời gian còn lại với rất nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ về thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN của Ngành cần hoàn thành. Do đó, tại Hội nghị, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị và BHXH các địa phương tập trung đánh giá 5 nội dung gồm: (1) đánh giá kịch bản của Ngành trong lĩnh vực thu, phát triển người tham gia để kịp thời giải quyết các vướng mắc. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu đối tượng tiềm năng. Đây là vấn đề quan trọng cần xác định rõ đến từng địa bàn thôn, xóm, từng nhóm riêng biệt. (2) Kiện toàn, cơ cấu Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp ở địa phương, cần tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động, để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ các vướng mắc, nhất là ở cấp xã. (3) Công tác phối hợp giữa BHXH Việt Nam với các cơ quan, tổ chức dịch vụ thu, Ban chỉ đạo các cấp, các cộng tác viên là những người có uy tín trong cộng đồng. (4) Về công tác thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN, đây là nhiệm vụ xuyên suốt của Ngành, cần tăng cường các giải pháp giảm nợ cũ và không để nợ mới phát sinh gắn với công tác thanh tra, đôn đốc, công khai… theo quy định. (5) Quan tâm đến quản lý rủi ro trong công tác thu và phát triển người tham gia.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đánh giá, đây là 5 nội dung rất quan trọng. Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã tập trung chỉ đạo, triển khai. Qua kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế tại các địa phương, hiện nay, vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT là rất quan trọng. Để Ban chỉ đạo các cấp hoạt động hiệu quả hơn cần có cơ chế nâng cao trách nhiệm các thành viên; tăng cường phối hợp 3 bên: cơ quan BHXH, tổ chức dịch vụ thu và Ban chỉ đạo. Trong Ban chỉ đạo thì cấp xã đang là tuyến đầu với nòng cốt là những người có uy tín trong cộng đồng. BHXH các tỉnh, thành phố cần tập trung tham mưu, kiện toàn Ban chỉ đạo cấp này vì cấp xã hoàn thành nhiệm vụ thì từng huyện, từng tỉnh, cả nước mới hoàn thành. Về chia sẻ dữ liệu tiềm năng từ cơ quan Thuế còn rất nhiều “dư địa” nhưng khâu thực hiện tại BHXH địa phương còn hạn chế. Vừa qua, Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ đã tổ chức một số Hội nghị đối thoại giữa Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp huyện với các doanh nghiệp mang lại hiệu quả rất tốt. BHXH các tỉnh, thành phố cần tăng cường, phối hợp tổ chức hình thức Hội nghị này…

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu tại Hội nghị

Toàn Ngành đạt nhiều kết quả quan trọng

Tại Hội nghị, ông Dương Văn Hào - Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ có báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện công tác thu, phát triển người tham gia của Ngành. Theo đó, 5 tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh nhiều khó khăn, BHXH các địa phương đã bám sát chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, BHXH Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác này, có nhiều chuyển biến, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Các chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Số liệu cập nhật đến hết ngày 1/6/2024 trên hệ thống Data Warehouse của BHXH Việt Nam cho thấy, toàn quốc hiện có số người tham gia BHXH đạt 17,414 triệu người, tăng 1,67% so với cùng kỳ năm 2023; số người tham gia BHTN đạt 14,253 triệu người, tăng 1,67% so với cùng kỳ năm 2023; số người tham gia BHYT: đạt 90,614 triệu người, tăng 0,02% so với cùng kỳ năm 2023.

Về 5 nội dung theo chỉ đạo của lãnh đạo Ngành, ông Hào cho biết, về kịch bản phát triển người tham gia, hiện nay, BHXH Việt Nam đã có các văn đáp ứng nhu cầu thực tiễn. BHXH các địa phương đã bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn, đồng thời có nhiều sáng tạo, linh hoạt, nhất là trong tháng 5 - Tháng BHXH toán dân, giúp tỷ lệ phát triển người tham gia tăng cao về BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện có chuyển biến tốt, BHYT có sự tăng trưởng. Trong tạo lập dữ liệu đối tượng tiềm năng thời gian, qua mang lại kết quả tốt, làm cơ sở cho việc phát triển BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, việc cập nhật thường xuyên dữ liệu còn chưa tốt đến từng thôn, bản, tổ dân phố nên đây sẽ là việc BHXH các địa phương cần tập trung thời gian tới. Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh, thành phố cũng cần hình thành được cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn về thu và đối tượng tham gia trên địa bàn. Hiện nay, mới có 36 địa phương thực hiện được nội dung này, đây là vấn đề quan trọng, cần ưu tiên thực hiện nhằm chủ động hơn trong công tác thu, phát triển BHXH bắt buộc.

Việc kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp, toàn quốc đã đầy đủ đến cấp tỉnh, huyện và xã. Tuy nhiên qua khảo sát, ông Hào cho biết, một số địa phương cơ cấu chưa phù hợp; cần đảm bảo trong cấp huyện có thành viên ở xã, trong cấp xã có thành viên ở thôn, bản để thông tin được tiếp cận thông suốt, đồng bộ kịp thời. BHXH các địa phương cũng cần quan tâm để Ban chỉ đạo, nhất là cấp xã có đầy đủ tài liệu, tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông, tăng cường quan hệ giữa các thành viên…

Về rà soát dữ liệu Thuế, các địa phương phản ánh dữ liệu còn trùng lắp, thiếu thông tin, ông Hào cho biết, vừa qua, Tổng cục Thuế đã rà soát, chuẩn hóa dữ liệu Thuế với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên vấn đề này sẽ được khắc phục. Việc tổ chức các Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, Hội nghị truyền thông khách hàng, ông Hào yêu cầu, BHXH các địa phương cần bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Tương tự với việc đôn đốc, thu nợ, BHXH các tỉnh, thành phố bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam; tuân thủ đúng quy trình, nhiệm vụ của Phòng Thu và Phòng Thanh tra.

Về quản lý rủi ro, BHXH Việt Nam đã có nhiều văn bản đánh giá, nhận định, phòng chống. BHXH các tỉnh cần quan tâm đến các dấu hiệu để  phòng tránh. Ông Hào cũng đề nghị, các tổ chức dịch vụ thu tuân thủ đúng các quy trình, quy định của BHXH Việt Nam về: Bố trí điểm thu, nhân viên thu, cơ sở vật chất đáp ứng được việc kết nối với cơ quan BHXH; xây dựng được các mối quan hệ với chính quyền địa phương; không ngừng đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân viên thu…

Tại Hội nghị, lãnh đạo BHXH một số địa phương đã phát biểu thông tin về tình hình thực hiện công tác thu, phát triển người tham gia trong 5 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trong những tháng cuối năm; đồng thời kết quả, giải pháp thực hiện 5 nội dung theo chỉ đạo của lãnh đạo Ngành.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu BHXH Việt Nam

Phối hợp 3+ vì mục tiêu chung

Kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đánh giá cao kết quả toàn Ngành đạt được trong công tác thu, phát triển người tham gia 5 tháng đầu năm 2024. Đặc biệt, trong tháng 5 - Tháng BHXH toàn dân, kết quả có sự chuyển biến rõ, tăng cao so với tháng 4 và cùng kỳ năm 2023 cả về số người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHYT. Trong đó, người tham gia BHYT ngày càng bền vững. Kết quả đó có được từ sự vào cuộc, phối hợp tốt và chuyển biến về nhận thức của các đơn vị, cán bộ trong toàn Ngành.

“Thực tế cho thấy, trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, phối hợp tốt sẽ có kết quả tốt, một mình cơ quan BHXH thì khó có thể làm được. Các tổ chức dịch vụ thu cũng thế, cần có đội ngũ cộng tác viên rộng khắp mới hoàn thành tốt được” – Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nói.

Vì vậy, thời gian tới, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu, BHXH các địa phương tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai nhiệm vụ thu, phát triển người tham gia. Đồng thời, bám sát tình hình thực tế trên địa bàn để đưa ra các giải pháp phù hợp từ sớm, từ xa; trong đó, cần làm tốt cơ sở dữ liệu về đối tượng tiềm năng để cùng hệ thống tổ chức dịch vụ thu hướng tới. Tăng cường phối hợp với các sở, ngành trên địa bàn vì mục tiêu chung phát triển người tham gia, thu đúng, thu đủ, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN vì quyền lợi người dân, người lao động, người sử dụng lao động.

BHXH các tỉnh, thành phố cần làm đầu mối để tăng cường công tác phối hợp 3 bên gồm: Cơ quan BHXH, tổ chức dịch vụ thu, Ban chỉ đạo các cấp. Đặc biệt mối quan hệ này cần thêm đội ngũ nữa là các cộng tác viên với những người có uy tín trong cộng đồng, nên có thể gọi là phối hợp 3+.

Về kịch bản thu, phát triển người tham gia, từ kịch bản chung của BHXH Việt Nam, BHXH các địa phương cần hoàn thiện phù hợp với từng địa bàn, từng thời điểm. Đây là cuốn cẩm nang để lãnh đạo, cán bộ liên quan soi chiếu trong thực hiện.

Về Ban chỉ đạo, BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục tham mưu, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động các cấp, nhất là cấp xã. Cơ quan BHXH phải là “hạt nhân” để xây dựng các hoạt động, kết nối, tăng cường phối hợp giữa các thành viên, giữa các cấp với nhau; quan tâm đến việc kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo cấp trên với cấp dưới.

Bên cạnh đó, BHXH các địa phương cần thường xuyên phân tích, quản lý tốt các rủi ro trong công tác thu, phát triển người tham gia; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp với cơ quan Thuế, ứng dụng CNTT…

Với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Tổng Giám đốc giao khẩn trương tổng hợp các đề xuất, kiến nghị, vướng mắc của địa phương trong công tác thu, phát triển người tham gia để kịp thời tháo gỡ; triển khai các giải pháp, hỗ trợ BHXH các địa phương thực hiện tốt công tác này./.

 

 

https://baohiemxahoi.gov.vn