BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2024

22/02/2024 07:46 AM


Ngày 21/2, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có lãnh đạo các đơn vị Tổ chức dịch vụ thu, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam. Tại điểm cầu địa phương có: Giám đốc, Phó Giám đốc, lãnh đạo các phòng trực thuộc BHXH tỉnh và BHXH các quận, huyện trong toàn quốc.

Chủ động triển khai các giải pháp

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cho biết, năm 2023, mặc dù trong điều kiện triển khai nhiệm vụ hết sức khó khăn nhưng với quyết tâm biến khó khăn, thách thức thành động lực hành động, bám sát thực tiễn, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, toàn Ngành đã triển khai quyết liệt công tác thu, phát triển người tham gia,và giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Theo đó, trong năm 2023, vượt qua nhiều khó khăn, công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT của toàn ngành đã đạt và vượt các chỉ tiêu được Chính phủ giao. Một số kết quả nổi bật như tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,35% (vượt 0,15% so với Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ) với trên 93,3 triệu người tham gia, là chỉ tiêu kinh tế-xã hội- vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội, tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân. Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2023 chiếm 2,69% số phải thu. Đây là tỷ lệ số tiền chậm đóng/số phải thu thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây (giảm từ 6% của năm 2016 xuống còn 2,69%).

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2023, tổng thu chi các quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là gần 912 nghìn tỷ đồng liên quan đến hầu hết người dân, tổ chức và DN. Trong đó, tổng số thu các quỹ là hơn 472 nghìn tỷ đồng, tổng số chi các quỹ là hơn 439 nghìn tỷ đồng. Đến nay đã có 22/63 tỉnh trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện, 62/63 tỉnh trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia BHYT.

Tại Hội nghị, trên cơ sở đánh giá các kết quả thực hiện công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; đại diện các doanh nghiệp tổ chức dịch vụ thu, BHXH các địa phương đã trao đổi, thảo luận nhằm rút ra các bài học kinh nghiệm cũng như đề xuất các giải pháp vượt qua khó khăn để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành trong năm 2024 như: tăng độ bao phủ người tham gia; tăng thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Quản lý Thu-Sổ thẻ Dương Văn Hào cho biết: Năm 2023, công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT đạt được nhiều kết quả nổi bật với những nỗ lực cố gắng rất lớn từ đội ngũ cán bộ làm công tác thu. Các quy định chính sách cũng ngày càng được hoàn thiện, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, qua đó tạo thuận lợi cho công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Trưởng ban Quản lý Thu-Sổ thẻ Dương Văn Hào phát biểu tại Hội nghị

Hiện nay có 3 Tổ chức dịch vụ ký HĐ nguyên tắc với BHXH Việt Nam (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng Công ty dịch vụ số Viettel, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI). Cả nước có 611 tổ chức dịch vụ khác và 28.285 điểm thu với 56.342 nhân viên thu, 30.412 cộng tác viên. Trong năm 2023, Tổ chức dịch vụ Bưu điện đã phát triển được 969.731 người tham gia BHXH tự nguyện (45% chỉ tiêu cam kết); BHYT đạt 14.958.968 người (62% chỉ tiêu cam kết). Tổ chức dịch vụ Viettel đã vận động được 45.396 người tham gia BHXH tự nguyện (đạt 45% chỉ tiêu cam kết); BHYT có 778.882 người (đạt 156% chỉ tiêu cam kết). Tổ chức dịch vụ PVI có 53.643 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 117% chỉ tiêu cam kết; BHYT 1.592.370 người, đạt 318% chỉ tiêu cam kết. Các TCDV khác vận động được 334.300 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 82% chỉ tiêu cam kết; BHYT 5.522.859 người, đạt 91% chỉ tiêu cam kết.

Phân tích bối cảnh thực tiễn, ông Hào đưa ra dự báo, năm 2024 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức trong công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Trong bối cảnh đó, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp và các sở, ngành quan tâm chỉ đạo, phối hợp với BHXH địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, tăng cường thu, giảm số chậm đóng.

“Căn cứ kế hoạch được giao, BHXH tỉnh giao chỉ tiêu cho từng huyện, tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn và triển khai các giải pháp để phát triển người tham gia, phát động phong trào thi đua thực hiện công tác thu, phát triển đối tượng tham gia và giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp để động viên, khích lệ các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, sáng kiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Trưởng ban Quản lý Thu-Sổ thẻ  nhấn mạnh.

Chia sẻ thông tin từ cơ sở, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương Nguyễn Duy Hiểu cho biết, số đơn vị SDLĐ hoạt động trở lại đạt 94%, số lao động quay trở lại đạt 90% và dự báo nhu cầu tuyển dụng khá cao (6 tháng đầu năm cần khoảng 42.000 người). Vì vậy, BHXH tỉnh đang theo sát tình hình, có văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc báo tăng số lao động tham gia BHXH bắt buộc theo đúng quy định pháp luật. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với BQL các KCN, LĐLĐ tỉnh, Công an, Thuế... để triển khai các giải pháp…”- ông Hiểu cho biết.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An Lê Viết Thức khẳng định, việc đưa chỉ tiêu BHXH, BHYT vào chỉ tiêu kinh tế-xã hội ở địa phương đang phát huy hiệu quả, nhất là sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương rất đáng ghi nhận. “UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành chỉ thị về thu BHXH, BHYT gắn với thu ngân sách năm 2024. Trên cơ sở đó, BHXH tỉnh đã giao chỉ tiêu và yêu cầu BHXH các huyện nhanh chóng triển khai các giải pháp; yêu cầu các tổ chức dịch vụ thu rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kiên quyết dừng hoạt động với các đơn vị không đạt yêu cầu...”- ông Thức chia sẻ thêm.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bình Thuận Lê Thị Hồng Vân cho biết, trong tháng đầu năm 2024 đã ghi nhận tín hiệu tăng số tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn; hiện đang tham mưu để xây dựng cơ chế hỗ trợ nhóm tham gia BHYT theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP (khoảng 17.000 người). Ban chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật BHXH các huyện cũng đã bắt đầu triển khai nhiệm vụ 2024; BHXH tỉnh cũng đang khẩn trương xây dựng kịch bản thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024; tập trung mạnh vào việc mở rộng và nâng cao chất lượng tổ chức dịch vụ thu, qua đó tạo động lực để tăng số BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn.

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu kết luận Hội nghị

Vượt khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đã ghi nhận những nỗ lực của toàn Ngành trong công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Tổng Giám đốc nhấn mạnh, dựa trên các nhận định của Chính phủ năm 2024 là năm với rất nhiều khó khăn tác động tới công tác thu, phát triển người tham gia, song toàn Ngành sẽ nỗ lực, tận dụng tối đa mọi nguồn lực và lợi thế sẵn có để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành,  BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố bám sát vào chỉ đạo của BHXH Việt Nam xây dựng các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả, trong đó tập trung các giải pháp. Trong đó, chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương đưa chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp, đồng thời giao chỉ tiêu phát triển người tham gia đến cấp huyện, cấp xã; tham mưu kế hoạch, nội dung giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu được giao về độ bao phủ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

“Cùng với đó, rà soát, đánh giá, mở rộng mạng lưới tổ chức dịch vụ thu và nhân viên thu; chủ động bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, tổ chức hội nghị khách hàng vận động theo nhóm người tham gia tiềm năng; thường xuyên kiểm tra hoạt động của nhân viên tổ chức dịch vụ thu theo đúng quy định để đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định. Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia cho từng tổ chức dịch vụ thu”- Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý đối tượng trong việc rà soát, lập danh sách tham gia BHYT bảo đảm kịp thời, phấn đấu đạt 100% người thuộc hộ cận nghèo, học sinh sinh viên tham gia BHYT; phối hợp với cơ quan tài chính các cấp tham mưu với UBND hỗ trợ thêm phần trách nhiệm phải đóng của người tham gia đặc biệt là người tham gia thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

 

 

https://baohiemxahoi.gov.vn