Cách lấy lại mật khẩu ứng dụng VssID - BHXH số qua trợ lý ảo.

23/05/2024 05:10 PM


Người lao động có thể lấy lại mật khẩu VssID đơn giản, miễn phí qua trợ lý ảo trên tổng đài 1900.9068 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

PT