Tích cực cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số

03/05/2024 09:25 AM


BHXH Việt Nam nỗ lực không ngừng hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ công tốt nhất, thuận lợi nhất, đáp ứng yêu cầu đảm bảo An sinh xã hội quốc gia, phục vụ người dân và doanh nghiệp toàn diện hơn trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Ảnh minh họa

Thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”, nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc đảm bảo an toàn thông tin mạng là nhiệm vụ cốt lõi để tạo lập niềm tin số, xây dựng môi trường mạng trung thực, văn minh, lành mạnh, phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng, vừa qua BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2024 tới 63 BHXH tỉnh, thành phố và các quận, huyện, thị xã trong cả nước với mục tiêu tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động về bảo đảm an toàn, an ninh mạng đến toàn bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành BHXH Việt Nam, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chuyển đối số quốc gia.

Cùng với đó, BHXH Việt Nam đang tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06). Trong 4 tháng đầu năm 2024, BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Công an thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia về bảo hiểm. Tính đến ngày 12/4/2024, hệ thống đã xác thực trên 96,4 triệu thông tin nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư, trong đó có hơn 86,7 triệu người đang tham gia, thụ hưởng  BHXH, BHYT, BHTN (không bao gồm lực lượng vũ trang, thân nhân quân đội).

Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai kỹ thuật đảm bảo từng bước sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNeID) thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB BHYT. Đến nay, trên cả nước đã có 100% cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp, đã có trên 77 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD thành công phục vụ làm thủ tục KCB BHYT. Với việc triển khai KCB BHYT bằng CCCD, người bệnh BHYT chỉ cần sử dụng CCCD để làm thủ tục KCB, giúp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian cho cả người bệnh và cán bộ y tế, cơ quan BHXH cũng tiết kiệm được chi phí in ấn và phát hành thẻ BHYT.

Thực hiện Đề án 06, BHXH Việt Nam đã triển khai các dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia: Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình; Hiện nay, DVC này đã được tích hợp chung vào DVC “Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT”. Tính đến ngày 12/4/2024, Hệ thống của BHXH Việt Nam tiếp nhận và xử lý 43.788 trường hợp đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT, gia hạn thẻ BHYT thông qua DVC này.

Tích hợp thông tin, triển khai ứng dụng VssID (tích hợp thông tin sổ BHXH trên ứng dụng VNeID, tích hợp tài khoản VNeID với VssID). Tính đến 12/4/2024, BHXH Việt Nam đã phối hợp thành công việc cung cấp thông tin sổ BHXH lên ứng dụng VNeID; thực hiện điều chỉnh, nâng cấp ứng dụng VssID đáp ứng kết nối, tích hợp tài khoản VNeID với ứng dụng VssID (đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID).

Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí: Tính đến ngày 12/4/2024, BHXH các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 802.093 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 10.108 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 02 nhóm DVC liên thông.

BHXH Việt Nam tích cực cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số

BHXH Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tích hợp DVC Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVC quốc gia. Tính đến ngày 12/4/2024, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BHTN cho 409.875 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Triển khai DVC theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022: Đến ngày 12/4/2024, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc tích hợp 03 DVC trực tuyến theo QĐ 422/QĐ-TTg: (1) Đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện: tiếp nhận và xử lý 8.049 giao dịch đăng ký, đóng BHXH tự nguyện; (2) Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT: tiếp nhận và xử lý 49.769 trường hợp qua DVC này; (3) Giải quyết hưởng BHXH một lần: mới có 104 hồ sơ phát sinh đối với DVC này, trong đó có 73 hồ sơ hợp lệ.

Triển khai ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc dựa trên thông tin sinh trắc được tích hợp trên CCCD gắn chíp và trên dữ liệu của CSDL quốc gia về dân cư; Phối hợp với Bộ Y tế triển khai Sổ Sức khỏe điện tử, liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe phục vụ Đề án 06; Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe phục vụ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến; Triển khai tiện ích Đặt lịch làm việc; hệ thống thu nộp, chi trả BHXH điện tử (Ecopay);...

Có thể thấy, với nguồn CSDL được cập nhật thường xuyên và hệ thống CNTT phủ rộng, việc kết nối liên thông, chia sẽ dữ liệu của ngành BHXH Việt Nam với các Bộ, Ngành, địa phương giúp chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng quản lý, cải cách, liên thông TTHC, góp phần xây dựng và phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, đơn vị và doanh nghiệp./.

https://baohiemxahoi.gov.vn